Åpenhetsloven

Repstad konsernet er opptatt av høy etisk standard i alle våre selskaper og alle åre innkjøp.

 

Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. Juli 2022 skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende meneskrerettigheter og anstendige arbeidsforholdi forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. For vår virksomhet er det særlig leveranser av varer og tjenester til våre prosjekter som representerer fare for brudd på disse bestemmelsene.

 

Dersom man skal være levrandør til våre selskaper, må man oppfylle våre kontraktskrav når det gjelder HMS, miljø, serøsitet, kvalitet og samfunnsansvar.

 

Våre levrandører skal gjøre seg kjent med og forholde seg til selskapets etiske prinsipper. Disse dekker etikk, antikorrupsjon, HMS, miljø, og vår forpliktelse til å respektere grunnleggende meneskerettigheter. Levrandører skal fremme disse prinsippene og kontraktsfeste disse nedover i verdikjeden. 

 

Våre selskaper foretar aktsomhets- og risikovurderinger knyttet til blandt annet seriøsietet, lønns og arbeidsforhold når vi kartlegger våre verdikjeder, basert på den virksomheten som skjer i det enkelte selskapet. Dette for å avdekke om det er grunnlag for oss til å undersøke enkelte levrandører nærmere før vi inngår nye kontrakter. Denne kartleggingen gir oss samtidig grunnlag for å kunne si noe om hvilke områder vi anser å reprensentere risiko for brudd på seriøsitetsbestemmelsene eller vårt etiske regelverk, og om det er grunnlag for oss til å iverksette spesifikke tiltak for å redusere denne risikoen.

 

For spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt på post@sandaas.no