Tildekking Eydehavn

Oppdragsgiver: Arendal Kommune og Arendal Havn

Tildekking i sjø 25 000 m2 og opparbeidelse av nytt havneområde 30 000 m2.