Nidelvåsen

Oppdragsgiver: Tomteselskapet Nidelvåsen AS