Fagerli Boligfelt

Oppdragsgiver: Skanska Bolig AS.