Heftingsdalen Renovasjonsanlegg

Oppdragsgiver: Agder Renovasjon.
Grunnarbeider mottaksanlegg.
Grunnarbeider mottaksanlegg.
Legging av horisontale gassbrønner ute på fyllinga.
Legging av horisontale gassbrønner ute på fyllinga.